Prague International Homebrew Award

ŠTATÚT SÚŤAŽE DOMÁCICH VÝROBCOV PÍV
Prague International Homebrew Award (jeseň 2010)

(1) Organizátorom súťaže je pivný portál Pivo.pivo.cz v spolupráci so svojimi partnermi.

(2) Právo účasti v súťaži majú všetci nekomerční domáci výrobcovia piva ako z Českej republiky tak aj zo sveta.

(3) Do súťaže sú pripustené pivá vyrábané z koncentrátov aj zo základných surovín.

(4) Súťaž je vyhlásená v nasledujúcich kategóriách:

  • Svetlé pivá českého typu do 12,99% EPM
  • Svetlé pivá českého typu nad 13,00 EPM
  • Tmavé a polotmavé pivá českého typu
  • Pšeničné pivo bavorského typu
  • Vrchne kvasené pivá typu ale bez rozdielu pivného štýlu
  • Ostatné spodne kvasené pivá bez rozdielu pivného štýlu

(5) Miesto a presný čas konania súťaže bude upresnený.

(6) Prihlášky do súťaže možno zasielať do 23.11.2010 na emailovú adresu piha@homebrewing.cz.

(7) Vzorky do súťaže možno zasielať, prípadne osobne odovzdať do 1.12.2010 na adrese Pivovar Kocour Varnsdorf, Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf.

(8) Základné chemické rozbory budú vykonané v Pivovare Svijany a.s.. Vzorky dodané po 1.12.2010 budú zaradené do súťaže z časového dôvodu bez chemického rozboru.

(9) Vzorky prihlásené do súťaže musia obsahovať nasledujúce informácie: meno, priezvisko, adresu a kontakt výrobcu, názov piva a kategóriu, do ktorej sa prihlasuje. Do rovnakej kategórie možno prihlásiť maximálne 3 pivá jedného výrobcu.

(10) Každé balenie musí obsahovať etiketu a označenie výrobcom, značkou a kategóriou, do ktorej sa prihlasuje.

(11) Zápisné do súťaže je: 1 vzorka - 150 Kč, 2 až 3 prihlásené pivá - 250 Kč, 4 a viac vzoriek - 400 Kč. Za každého domovarníka.

(12) Z každej prihlásenej vzorky musí byť dodaný objem 2 litre (minimálne v dvoch obaloch - analytika, degustácia).

(13) Panel hodnotiteľov sa bude skladať z nezávislých odborníkov menovaných organizátormi.

(14)
Víťazom kategórie sa stáva pivo, ktoré získa najvyšší súhrný počet bodov od všetkých hodnotiteľov. V prípade zhody na vyhlasovaných miestach sa škrtá najhoršia a najlepšia známka pív so zhodou. Ak zhoda trvá, poradie sa delí.

(15)
Cenu v každej kategórii získavajú tri najlepšie pivá, v prípade štyroch prihlásených vzoriek v kategórii len dve, v prípade troch prihlásených, len víťaz. Ak sa prihlásia menej než tri vzorky v ktorejkoľvek kategórii, je kategória zrušená a zápisné vrátené.

(16)
Prvé tri miesta v kategórii získavajú diplom. Víťaz danej kategórie dostane od partnera súťaže, firmy Bohemia Hop, jeden kilogram granulovaného chmeľu podľa vlastného výberu.

(17)
Na záver degustačnej súťaže prebehne doplňujúca súťaž, pri ktorej sa budú hodnotiť víťazné vzorky jednotlivých kategórií proti sebe. Celkový víťaz dostane diplom a možnosť uvariť do 1.4.2011 várku piva podľa svojho receptu v Pivovare Kocour vo Varnsdorfe, z ktorého mu pripadne 150 litrov piva v sudovej forme. Náklady na dopravu a prípadný nocľah si hradí výherca sám, náklady na uvarenie várky hradí Pivovar Kocúr Varnsdorf.

(18)
Výsledky budú vyhlásené v sobotu 4.12.2010 behom Dňa D českých domovarníkov na Podskálskej ulici v Prahe 2.

V Dečíně dňa 18.10.2010

Jan Kočka
organizátor súťaže

Honza Kočka
Zdroj: svetpiva.cz

 


Copyright © 2011 Svet českého piva.
Úvod  |  O nás  |  Pivná kultúra  |  Média  |  Kontakty