História pivovaru

Varenie piva v kráľovskom meste Uherský Brod má dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do stredoveku. Z historických prameňov sa dozvedáme, že aj najznámejšia osobnosť Uherskobrodska, Jan Amos Komenský, ktorý sa narodil 28. 3. 1592, patril do pivovarníckej rodiny. Jeho otec bol členom cechu pivovarníkov v Uherskom Brode. Na počesť Učiteľa národov sa v Pivovare Janáček vyrába 14% svetlý špeciál Comenius.

Prvý spoločný pivovar, ktorý nahradil domáce pivovary, si uherskobrodskí mešťania postavili v roku 1614, ale počas tridsaťročnej vojny, už v roku 1643, bol zničený švédskymi vojskami. Druhý, gazdovský pivovar bol vybudovaný v roku 1652. Pôvodne mestský pivovar bol neskôr odkúpený rodinou Kauniců a od roku 1848 prenajímaný rôznym sládkom.

Jedným z posledných nájomcov panského pivovaru bol český sládek František Bedřich Janáček (1845-1925). Pre nezhody s majiteľom pivovaru sa však rozhodol postaviť si vlastný pivovar. S jeho stavbou začal v roku 1894 a dokončil ju v roku 1895.

F. B. Janáček pozdvihol svoj pivovar medzi predné závody tohto druhu u nás. Pivovar bol už v predvojnovej dobe známy tým, že vyvážal pivo najmä do juhovýchodnej Európy a pomaly nahrádzal zastarané pivovary v okolí, vrátane panského pivovaru. V roku 1914 sa stáva spoločníkom F. B. Janáčka jeho syn Jaromír Janáček (1894-1951), ktorý v roku 1921 preberá vedenie rodinného podniku.

V období medzi dvoma vojnami patrí Janáčkov Uherskobrodský pivovar medzi najmodernejšie závody v strednej Európe. Sládek Jaromír Janáček spravoval a zveľaďoval rodinný pivovar až do znárodnenia v roku 1948.

 

Copyright © 2011 Svet českého piva.
Úvod  |  O nás  |  Naše pivá  |  Pivná kultúra  |  Média  |  Naše pivovary  |  Kontakty