História pivovaru

Schwarzenberský pivovar v Protivíne býval najväčším pivovarom Prácheňska. Presný rok jeho založenia je pre nedostatok písomných správ zahalený tajomstvom. Isté však je, že existoval už v prvej polovici 16. storočia.

Zo správ uložených v schwarzenberskom archíve vyplýva, že 29. novembra 1540 venoval Ján z Perštejna Ondrejovi Ungnadovi zo Suneku a jeho manželke Bohunce statok protivínský so všetkým príslušenstvom i s krčmou pri pivovare.

V roku 1551 postúpil Ondrej Ungnad svojej druhej manželke Anne protivínsky statok s pivovarom a mestečkom Protivín, načo roku 1554 obaja manželia pri predaji panstva Velémovi z Rožmberka získali pre seba niekoľko krčiem na Hlubocku, aby v nich naďalej bolo odoberané pivo výlučne z panstva pivovaru v Protivíne. Roku 1562 sa objavuje opäť zmienka o pivovare pri Protivíne a o panskej chmelnici pri Protivíne.

Roku 1711 prešiel pivovar do vlastníctva kniežacieho rodu Schwarzenbergovcov. Neskôr, roku 1892, bol niekdajší protivínský cukrovar premenený na rozsiahlu sladovňu, ktorá hneď v prvých rokoch svojej prevádzky vyrábala vyše 250 000 metrických centov sladu ročne. Bola tu prvýkrát vyskúšaná metóda výroby podľa Nathana s využitím oxidu uhličitého z hlavného kvasenia. Pivovar sa tak radil medzi najlepšie nielen čo sa týka kvality vyrábaných pív, ale aj vďaka inovatívnym technológiám.

Najslávnejšie obdobie protivínského pivovaru prišlo na prelome 19. a 20. storočia. Roku 1896 sa v Protivíne vyrobilo 125 000 hektolitrov piva, roku 1899 už 140 000 a roku 1902 147 745 hektolitrov piva. Pivo z Protivína sa v tej dobe vyvážalo nielen do celého Rakúska-Uhorska, ale aj do zámoria. V tej dobe mal pivovar svoje vlastné sklady v Prahe, Plzni, Viedni, Terste, Záhrebe, Berlíne, New Yorku a inde. Zlaté obdobie skončilo počas prvej svetovej vojny, kedy pivovar prišiel o svojich zahraničných odberateľov.

V roku 1948 došlo k znárodneniu podniku. Medzi rokmi 1950-1952 bol pivovar začlenený do národného podniku Jihočeské pivovary so sídlom v Českých Budějoviciach. V rokoch 1953-1955 zmenil protivínský pivovar majiteľa a stal sa kľúčovým závodom podniku Pošumavské pivovary. O tri roky neskôr sa ale znovu vracia do područia národného podniku Jihočeské pivovary, kde vydržal až do zmeny režimu.

V júni 2000 predali Juhočeské pivovary závod Protivín mestu Protivín, ktoré sa stalo stopercentným vlastníkom pivovaru. Tým, že mesto pivovar odkúpilo, ho zachránilo, keďže zámerom juhočeských pivovarov bolo prevádzku pivovaru utlmiť a postupne ho zavrieť. Po jeho záchrane sa ešte na konci roku 2000 mesto rozhodlo pivovar predať skupine libereckých podnikateľov.

 

Copyright © 2011 Svet českého piva.
Úvod  |  O nás  |  Naše pivá  |  Pivná kultúra  |  Média  |  Naše pivovary  |  Kontakty